Behandelvormen

Kortdurende behandeling:
De kortdurende behandeling (ongeveer 5 keer) zetten we in als we na de eerste vier afspraken gezamenlijk goed kunnen bepalen waarop de behandeling zich moet richten en denken dat een kortdurend traject volstaat.

Langer durende behandelingen:
Soms blijkt een kortdurende behandeling onvoldoende en is uitgebreide diagnostiek en intensievere behandeling vereist. Een dergelijke keuze gebeurt altijd in overleg met u als ouder.  

Uitgebreide diagnostiek:
In een uitgebreider diagnostiektraject nemen we de ontwikkeling van uw kind op verschillende terreinen door. Ook is het zinvol om te onderzoeken hoe uw eigen voorgeschiedenis van invloed is op uw ouderschap. Daarnaast kunnen we meerdere observaties doen; op het kinderdagverblijf, thuis of in de spelkamer. Na de diagnostiek zijn er twee behandelvormen mogelijk.

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen