Rechten

Wanneer u in behandeling komt bij Scope Psychotherapie vinden wij het belangrijk u zo goed mogelijk te informeren over onze werkwijze, over vergoedingen door de verzekeraar en over de (wettelijke) kaders van ons werk. Bij aanvang bespreken wij dit met u en u ontvang van ons een brief waarin we deze zaken op hoofdlijnen toelichten. Wij vragen u deze brief zorgvuldig te lezen en te ondertekenen, waarmee u aangeeft kennis te hebben genomen van de inhoud van deze brief en akkoord gaat met de voorwaarden.


Klinisch psychologen en psychotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register. Zij zijn verplicht om zich bij de uitoefening van het beroep te houden aan de beroepscodes die voor hen zijn opgesteld, te weten de Beroepscode voor Psychologen en de Beroepscode voor Psychotherapeuten.

Door de overheid zijn er enkele wetten opgesteld welke het kader vormen voor uw behandeling (Wet BIG, WGBO en WKCZ). Het gaat hierbij onder andere om: de behandelrelatie, geheimhoudingsplicht, het behandelplan, dossierrechten en klachtrecht. Deze onderwerpen worden in de cliëntfolder van de LVVP verder uiteengezet.

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieder in de GGZ verplicht om een kwaliteitsstatuut te hanteren (www.ggzkwaliteitsstatuut.nl). Wij voldoen aan deze verplichting. Als u deze in wilt zien, dan is deze beschikbaar op de praktijk.

Privacystatements AVG

Scope Psychotherapie gevestigd te ‘s Gravenhage hecht belang aan de bescherming van persoonsgegevens. Omdat Scope een kostenmaatschap, dienen alle individuele praktijken conform de AVG een eigen privacystatement te publiceren. De onderstaande privacystatements leggen uit hoe de praktijken 'M. Meijer', 'M.I.S. Dijckmeester' en 'P.J.W. Wullems' met informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon omgaat, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). 


Privacystatement M. Meijer
Privacystatement M.I.S. Dijckmeester
Privacystatement P.J.W. Wullems

Kwaliteitsstatuut

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen