Wat voor soorten therapieën bieden wij?

Individuele psychotherapie / gesprekstherapie:

Dit zijn individuele gesprekken (doorgaans 1x per week of per 2 weken) met uw kind en de therapeut om samen te zoeken naar de factoren die de problemen beïnvloeden en het vinden van manieren om daar verandering in aan te brengen.


Speltherapie:

Dit is een therapievorm (doorgaans 1x per week) waarin uw kind vooral via spel met zijn/haar problemen leert omgaan. Spel is vaak de taal waarmee kinderen duidelijk kunnen maken wat er zich in hen afspeelt.


Gezinstherapie:

Dit zijn gesprekken (doorgaans 1x per 2 tot 3 weken) met het hele gezin, waarin aandacht is voor onderlinge verhoudingen tussen ouder(s) en kind(eren) en voor onderlinge communicatiepatronen


Ouderbegeleiding:

Dit is begeleiding (doorgaans 1x per 2 weken) voor ouder(s) om hun kind te ondersteunen bij zijn/haar therapieproces en om eigen (onbewuste) patronen als ouder(s) te leren herkennen en eventueel te veranderen.

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR):
EMDR is een vorm van therapie (doorgaans 1x per week) voor kinderen die last hebben van klachten die het gevolg zijn van een traumatische gebeurtenis, zoals een ongeluk, een brand, pesterijen, een aanranding of iets anders naars. Hoe EMDR precies werkt kunt u hier lezen.

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen