Uw kind in therapie?

Maakt u zich zorgen over uw zoon of dochter? Zit uw kind niet lekker in zijn vel? Laat hij of zij ander gedrag zien dan u gewend bent? Loopt uw kind vast op school, met vrienden en/of thuis? Psychotherapie helpt om helder te krijgen waar het probleem vandaan komt en om de klachten aan te pakken. We werken samen met u en uw kind, door middel van gezamenlijke gesprekken en/of gesprekken met u en uw zoon of dochter apart. Aan jongere kinderen bieden wij ook speltherapie en ouder-baby/peuterpsychotherapie. Naast therapie voor uw kind wordt in principe altijd ouderbegeleiding geboden.

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen