Verwijzing

U heeft een verwijzing nodig van de huisarts of een andere specialist. Kinderen en jongeren kunnen ook met een verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht. Op de verwijzing dient specifiek te staan vermeld voor welke zorg u wordt verwezen (Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ). Tevens dient de verwijzer aan te geven aan welke diagnose(s) er bij u wordt gedacht.

Contact

Indien u wilt overleggen over een aanmelding kunt u ons tussen 9.00 en 17.00 uur op werkdagen bellen (070-3477517). Mochten wij niet in de gelegenheid zijn u te woord te staan, vragen wij u een bericht in te spreken op de praktijkvoicemail. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Wij adviseren u dringend om geen onbeveiligd mailbericht aan ons te sturen in verband met het risico op datalekken. Via onderstaande link "Start Veilig Bericht", kunt u op een beveiligde manier ons een bericht sturen via Zivver


Aanmeldingswachttijd per 20 juni 2022

De aanmeldingswachttijd is de tijdsperiode van het moment van aanmelding tot de datum van intake. Behandeling volgt direct na de intakefase; hiervoor is geen wachttijd. Er is geen verschil tussen BG-GGZ en SGGZ qua wachttijd en er is ook geen verschil in wachttijd per diagnosegroep.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, www.lvvp.info/voor-clienten raadplegen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kinderen: 
Momenteel is onze wachtlijst beperkt geopend. Wij hebben enige mogelijkheden voor kinderen in de basisschoolleeftijd, die primair in aanmerking komen voor een trauma- en/of psychotherapietraject.
Wanneer u twijfelt of uw aanmeldreden hieronder valt, kunt u contact met ons opnemen voor overleg. Wij denken graag met u mee. Wanneer de problematiek van het kind hoofdzakelijk lijkt te liggen rond scheidingsconflicten tussen ouders, zullen we u doorverwijzen naar het programma Kinderen uit de Knel aangeboden in Den Haag o.a. door de Youz of Intermetzo Zonnehuizen HKJ. 

Volwassenen: 
Momenteel is onze wachtlijst gesloten. Wij hebben geen ruimte om nieuwe cliënten aan te nemen.
De wachttijd kan variëren per zorgverzekeraar (voor verdere uitleg zie kopje Omzetplafond onder Kosten). Niet alle hulpverleners zijn contracten aangegaan met alle zorgverzekeraars voor 2021. Bij aanmelding zullen we dit met u bespreken. Alle huidige clienten worden hierover tijdig geïnformeerd.

Samenwerking Praktijk Lock:
Sinds juli werken wij op onze praktijk samen met Emeline Lock, GZ-psycholoog. Zij biedt basis-GGZ voor zowel kinderen als volwassenen. Op dit moment heeft zij nog wel ruimte om nieuwe behandelingen te starten. U kunt haar bereiken op 06-18841477. Dan kan in overleg worden bekeken of zij een passend aanbod kan doen.

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen