Verwijzing

U heeft een verwijzing nodig van de huisarts of een andere specialist. Kinderen en jongeren kunnen ook met een verwijzing van het Centrum voor Jeugd en Gezin terecht. Op de verwijzing dient specifiek te staan vermeld voor welke zorg u wordt verwezen (Generalistische Basis GGZ of Gespecialiseerde GGZ). Tevens dient de verwijzer aan te geven aan welke diagnose(s) er bij u wordt gedacht.

Contact

Indien u wilt overleggen over een aanmelding kunt u ons tussen 9.00 en 17.00 uur op werkdagen bellen (070-3477517). Mochten wij niet in de gelegenheid zijn u te woord te staan, vragen wij u een bericht in te spreken op de praktijkvoicemail. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Wij adviseren u dringend om geen onbeveiligd mailbericht aan ons te sturen in verband met het risico op datalekken. Via onderstaande link "Start Veilig Bericht", kunt u op een beveiligde manier ons een bericht sturen via Zivver


Aanmeldingswachttijd per 8 april 2024

De aanmeldingswachttijd is de tijdsperiode van het moment van aanmelding tot de datum van intake. Behandeling volgt direct na de intakefase; hiervoor hanteren we geen (behandel)wachttijd. Er kan een verschil zijn in wachttijd voor volwassenen (18+) en voor kinderen/jongeren (18-). Onderstaand wordt aangegeven hoe de wachttijden zijn. 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, www.lvvp.info/voor-clienten raadplegen of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kinderen: 
Op dit moment is er beperkt ruimte om nieuwe kinderen en jeudigen bij collega's Machteld Meijer en Sabien van der Lugt, afhankelijk van de problematiek. Graag telefonisch overleg of een bericht via onze website (Start veilig bericht)

Wanneer de problematiek van het kind hoofdzakelijk lijkt te liggen rond scheidingsconflicten tussen ouders, zullen we u doorverwijzen naar het programma Kinderen uit de Knel aangeboden in Den Haag o.a. door de Youz of Intermetzo Zonnehuizen HKJ. 

Volwassenen: 
Momenteel is onze wachtlijst gesloten. Wij hebben geen ruimte om nieuwe volwassen cliënten aan te nemen.
Er is geen verschil in wachttijd voor verschillende verzekeringen er is ook geen verschil in wachttijd per diagnosegroep. Niet alle hulpverleners zijn contracten aangegaan met alle zorgverzekeraars voor 2022. Bij aanmelding zullen we dit met u bespreken. Sommige verzekeraars hanteren een omzetplafond, waardoor het niet altijd mogelijk is om cliënten van een bepaalde verzekering als nieuw cliënt aan te nemen.

Samenwerking Praktijk Lock:
Sinds juli 2021 werken wij op onze praktijk samen met Emeline Lock, GZ-psycholoog. Zij biedt basis-GGZ voor zowel kinderen als volwassenen. Op dit moment heeft zij geen ruimte om nieuwe behandelingen te starten.

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen