Wat is psychotherapie?

Mensen van alle leeftijden kunnen kampen met psychische klachten. Die uiten zich vaak heel verschillend per persoon en per levensfase. Psychotherapie is een "op maat gesneden" behandelmethode voor psychische problemen. De behandeling is kort waar het kan en langer wanneer het nodig is, met concrete, meetbare doelen. Psychotherapie helpt om meer zicht te krijgen op die processen waarvan we ons niet altijd bewust zijn, wat leidt tot meer inzicht in het probleem. We kijken samen hoe de klachten aangepakt kunnen worden.


                                                        

Wat bieden wij?

 Wij werken vanuit verschillende therapeutische referentiekaders (integratief) en bieden:
  •     individuele psychotherapie
  •     speltherapie
  •     gezinstherapie
  •     ouderbegeleiding
  •     ouder/baby-peuterpsychotherapie
  •     traumabehandeling, waaronder Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen