Onze werkwijze

De intake bestaat uit een aantal gesprekken. Het eerste gesprek is met ouder(s) en kind samen om kennis te maken en de klachten te bespreken. We bekijken dan hoe ieder tegen de problemen aankijkt en bepalen doelen voor de therapie. Daarna volgt een gesprek of spelcontact met uw zoon of dochter alleen en een gesprek met u. In dit gesprek staat de ontwikkeling van uw kind centraal. Afhankelijk van de leeftijd en de problematiek beslissen we of deze gesprekken door dezelfde therapeut worden gedaan of dat we kiezen voor twee therapeuten. Daarna doen wij een voorstel tot behandeling en worden er behandelafspraken gemaakt.

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen