Infant Mental Health

Scope Psychotherapie maakt deel uit van het netwerk IMHDen Haag. IMH staat voor Infant Mental Health: de behandeling van 0-6 jarigen met hun ouders. Voor meer informatie verwijzen we naar www.imhdenhaag.nl. 

Infant Mental Health, wat is dat?
De diagnostiek en de behandeling van jonge kinderen en hun ouders vraagt een specifieke visie en expertise van hulpverleners. Het uitgangspunt van de Infant Mental Health visie is dat baby's, peuters, kleuters en hun ouders onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. "Infant" staat voor baby's en peuters en "mental health" voor de emotionele gezondheid van het kind. Uit onderzoek, de zogenaamde infantresearch, en klinische ervaring is inmiddels veel bekend over de grote invloed van de allervroegste ervaringen op de verdere ontwikkeling van het kind.

Vroeg starten!
De ontwikkeling van kinderen verloopt vanaf de geboorte tot het zesde jaar stormachtig. Dit betekent dat het van groot belang is om snel hulp te bieden als ouders problemen ervaren. Zowel om de ontwikkeling van het kind in goede banen te leiden als om ouders (weer) vertrouwen te geven in hun ouderschap. In deze fase van de ontwikkeling van een kind zijn er nog veel mogelijkheden voor verandering.

Voor wie?
Onze hulp kan zinvol zijn als uw kind problemen heeft op ontwikkelingsterreinen als eten, slapen of het maken van contact. Ook kan het zijn dat uw kind erg druk is of juist te stil, niet lekker in zijn vel zit, snel van slag is of zich niet gemakkelijk laat troosten. Tevens valt te denken aan kinderen die niet goed luisteren of snel driftig zijn. Hulp kan ook zinvol zijn als u als ouder bijvoorbeeld twijfels heeft over het ouderschap of daarvan niet kan genieten, of als u zich door uw baby, peuter of kleuter overvraagd voelt.

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen