Infant Mental Health

Jonge kinderen (0 tot 6 jaar) - de IMH-Visie

De ontwikkeling van kinderen verloopt vanaf de geboorte tot het zesde jaar stormachtig. Uit onderzoek weten we dat deze prille jaren veel invloed hebben op de latere ontwikkeling. Dit betekent dat het van groot belang is om snel hulp te bieden als ouders problemen ervaren. Zowel om de ontwikkeling van het kind in goede banen te leiden als om ouders (weer) vertrouwen te geven in hun ouderschap. In deze fase van de ontwikkeling van een kind zijn er nog veel mogelijkheden voor verandering.

De diagnostiek en de behandeling van jonge kinderen en hun ouders vraagt een specifieke visie en expertise van hulpverleners. Het uitgangspunt van de Infant Mental Health visie is dat baby's, peuters, kleuters en hun ouders onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. "Infant" staat voor baby's en peuters en "mental health" voor emotionele gezondheid.

 

Voor Wie?

Onze hulp kan zinvol zijn als uw kind problemen heeft op ontwikkelingsterreinen als eten, slapen of het maken van contact. Ook kan het zijn dat uw kind erg druk is of juist te stil, niet lekker in zijn vel zit, snel van slag is of zich niet gemakkelijk laat troosten. Tevens valt te denken aan kinderen die niet goed luisteren of snel driftig zijn. Ook als uw kind een nare ervaring heeft meegemaakt (traumatische gebeurtenissen) of als er moeilijke omstandigheden spelen, bieden wij hulp.

Hulp kan ook zinvol zijn als u als ouder twijfels heeft over het ouderschap of daarvan niet kan genieten, of als u zich door uw baby, peuter of kleuter overvraagd voelt. Ook bieden wij hulp aan aanstaande ouders. De zwangerschapsperiode kan gepaard gaan met vragen en onzekerheden en het kan heel zinvol zijn om al in dit stadium daarvoor hulp te zoeken.

 

Voor welke problemen?

Een baby, peuter of kleuter met:

·       voedings- of eetproblemen

·       slaapproblemen

·       langdurig huilen

·       problemen die te maken hebben met vroeggeboorte

·       heftige driftbuien

·       druk of teruggetrokken gedrag

 

Een baby, peuter of kleuter die:

·       vaak ziek is of veel medische ingrepen heeft moeten ondergaan

·       een traumatisch ervaring heeft meegemaakt

·       een pleeg- of adoptiekindje is en waar de ouders vragen over hebben

·       moeite heeft met contact maken,

·       moeite heeft met communiceren

·       erg vastklampt aan een ouder

 

Ouder(s) van jonge kinderen die:

·       sterke twijfels hebben over het ouderschap of veel stress ervaren

·       een verlies hebben meegemaakt (miskraam, overlijden van een kindje)

·       last hebben van angstige of depressieve gevoelens

·       traumatische ervaringen hebben meegemaakt

·       op jonge leeftijd moeder of vader zijn geworden

 

Aanstaande ouder(s) die:

·       angstig of somber zijn tijdens hun zwangerschap

·       (lichamelijke en/of emotionele) problemen hebben meegemaakt tijdens een eerdere zwangerschap

·       traumatische ervaringen hebben meegemaakt

·       een meerling verwachten en veel stress ervaren

·       een kinderwens hebben en met behulp van vruchtbaarheidstechnieken zwanger proberen te worden en daar tegen vragen of problemen aanlopen

 

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen