Onze werkwijze

Er wordt gestart met twee intakegesprekken, waarin we kennis maken, stil staan bij uw klachten en bij de doelen voor therapie. Ook bespreken we de ontwikkeling van u als persoon, waaronder uw gezin van herkomst en uw huidige leef- en werksituatie. In het derde gesprek bespreken we met u de behandelovereenkomst, waarin we afspraken maken omtrent de therapie.

Samen met uw (huis)arts bepaalt u of psychotherapie geschikt is. Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen om daarover te overleggen.


Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen