Onze Werkwijze

Wij werken zo veel mogelijk met u en uw kind samen, daar wij ervan uitgaan dat de band tussen ouders en jonge kinderen centraal staat. De relatie tussen u en uw zoon/dochter is de ingang om samen te kijken wat er speelt (diagnostiek) en om verandering te bereiken (behandeling). De hulpvraag die u als ouders heeft is daarbij leidend.  

Eerste gesprek en korte diagnostische fase
In het eerste gesprek zullen we vooral stilstaan bij de vragen die bij u als ouders leven over uw kind, over de opvoeding en over de relatie tussen u en uw kind.In de daarop volgende afspraak maken we een video-opname van u en uw kind, die we samen met u in de derde afspraak terugkijken. Samen proberen we dan meer zicht te krijgen op hoe problemen met elkaar samenhangen en welke behandelvorm het meest geschikt is om verbetering te bereiken. Wij zullen hierna een behandelplan op papier zetten, dat we in het vierde gesprek met u zullen bespreken.

Samenwerken
In het werk met jonge kinderen is het van groot belang om goed samen te werken met andere hulpverleners/instanties. Waar nodig hebben wij dan ook contact met de huisarts, kinderarts, het consultatiebureau, de fysiotherapeut, de logopedist en andere hulpverleners rondom uw kind.

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen