Onze Werkwijze


Onze visie op behandeling

Wij werken graag transparant en open, zodat we samen werken aan verandering in een vertrouwde en veilige sfeer. Op die manier staan we stil bij wat er in u omgaat als ouder, wat er mogelijk omgaat in het hoofd en gevoel van uw kind en/of hoe het onderling tussen ouders werkt. Hierdoor word u zich bewust van onderliggende processen in uzelf als ouder, bij uw zoon of dochter, en in de relaties met uw kind en binnen het gezin. Dit biedt ruimte om verandering op gang te brengen. Vanaf het begin houdt u dezelfde behandelaar, tenzij er goede redenen zijn om daarvan af te wijken.

 

Werkwijze:

Er wordt gestart met één of twee intakegesprekken, waarin we kennis maken en stil staan bij de problemen die spelen. Ook kijken we naar de dingen die goed gaan. We staan stil bij de ontwikkeling van uw zoontje of dochtertje en de ontwikkeling van u als ouder. We hebben het ook over hoe de band tussen u als ouders en uw kind zich heeft ontwikkeld.

Na deze eerste gesprekken worden er ook ouder/kind-observaties gedaan. U ‘speelt’ dan samen met uw kind zoals u dat gewend bent om te doen. Soms nodigen we ook alle gezinsleden uit om te kijken naar de interacties in het gezin. Deze observaties worden opgenomen op video en we bespreken deze met elkaar na.

Op basis van alle informatie wordt een behandelplan opgesteld. De vraag die u als ouders heeft is daarbij leidend en samen bepalen we welke doelen we willen bereiken en op welke manier we daar gaan proberen te komen.

Na verloop van tijd evalueren we de voortgang van de behandeling in het licht van de doelen die we hebben geformuleerd. Zijn we op de goede weg? Is de hulp nog nodig? Moeten we het behandelplan aanpassen? Is extra of andere hulp nodig?

Op het einde evalueren we de behandeling opnieuw met elkaar. We denken na over wat wel en wat mogelijk minder goed heeft geholpen. Ook bespreken we hoe positieve veranderingen kunnen worden vastgehouden en of er nog andere hulp nodig is.

Gedurende het traject worden er verslagen gemaakt, die met u als ouder worden besproken. Met uw toestemming informeren wij de verwijzer en/of de huisarts over het beloop. Als het nodig is en als u daarmee akkoord gaat, overleggen wij met andere hulpverleners.

We bespreken tussentijds en bij afronding ook of u tevreden bent over de behandeling. Ook willen wij graag horen als u punten voor verbetering ziet of als u niet tevreden bent, dan kunnen we samen op zoek naar een oplossing daarvoor. Op het einde van de behandeling meten we ‘cliënttevredenheid’ met een digitale vragenlijst.

 

Contactgegevens

Scope Psychotherapie
Bezuidenhoutseweg 1
2594 AB  Den Haag
Tel. nr: 070-3477517


Aanmelden


Start veilig bericht


Beroepsverenigingen